Usluge podvodnih i hidrotehničkih radova

Inspekcijsko snimanje i sanacija stubova mostova

Mostovi na rekama su najstarija i izvorna kategorija mostova. Uprkos svim prednostima, reke su uvek bile velika prepreka u slobodnom kretanju ljudi i dobara.

Za razliku od drugih stubova, rečni stubovi su izloženi i silama vodenog toka, uz abrazivno, erozivno i hemijsko dejstvo, kao i udaru leda i udaru brodova. Sva ova dejstva bitno utiču na dimenzije, masu i oblik rečnih stubova. Konstruisanje, oblikovanje i gradnja rečnih stubova usklađuje se sa režimom izmene nivoa vode.

Sektor za podvodne radove firme PRO INDUSTRY d.o.o. je uspešno izvršio sanacije nekoliko mostova (rečnih stubova). Prilikom sanacije i reparacije rečnih stubova izvršeno je inspekcijsko snimanje stanja stubova mosta, uklanjanje biomase (algi i naslaga), obijanje hidrauličnim pikamerom oštećenih mesta zaštitnog sloja betona i lošeg betona, bušenje rupa hidrauličnim alatima, montaža ankera i oplate, dihtovanje oplate, podvodno betoniranje i demontaža metalne oplate.