Kompozitni materijali

U industrijsko-procesnim sistemima materijali i uređaji su izloženi trenju, habanju, kavitaciji, koroziji, kao i drugim hemijskim, fizičkim i temperaturnim uticajima određenih materijala u gasovitom, tečnom i čvrstom stanju. Posledice koje nastaju usled tih i takvih uticaja rešavaju se brzo, efikasno, dugotrajno i u potrebnom kvalitetu, sa upotrebom specijalnih kompozitnih materijala predviđenih za sanaciju, zaštitu i reparaciju materijala i uređaja.
Od 2015. године, Pro Industry doo distributer Devcon, Densit, Irithane Futura, Korrobond i Chockfast proizvoda ITW kompanije za Srbiju u saradnji sa ovlašćenim predstavnikom za ovaj region Evrope BIGA GROUP Ltd.

ITW

Pro Industry doo na osnovu partnerskih odnosa sa BIGA GROUP Ltd (ovlašćenim predstavnikom za ovaj region Evrope) kao ekspertom za zaštitu, reparaciju i servisiranje brodskih, platformskih i industrijskih sistema, distribuira i primenjuje navedene kompozitne materijale kao dopunu ili zamenu za određena druga rešenja sanacije, zaštite i reparacije materijala i uređaja u industriji.

Danas je gotovo nemoguće da se sprovede sanacija i reparacija bez upotrebe kompozitnih materijala koja bi doprinela uštedi vremena i/ili finansijsko-tehničkom napretku. Primena kompozitnih materijala je i do deset puta bolje i prihvatljivije rešenje u odnosu na neke druge načine sanacije i reparacije.

Izabrani su kao najbolji kompozitni materijali ITW kompanija koja sa više od 50 godina provedenih u razvoju i primeni kako u avijaciji, vojnim programima tako i u mnogim granama industrije poseduje preko 12.000 aktivnih patenata. Na osnovu toga stvoren je i određeni program kao vodič za distrubutere i servisere.

Aplikacije

Primeri besplatnih aplikacija kod kupaca u Srbiji i regionu potvrđuju da je primena u realnim uslovima rada prava potvrda kvaliteta ponuđenog rešenja.

Prezentacije

Mi znamo kako, kada, koliko i kojim postupcima i procesima se može uraditi putem primene kompozitnih materijala u Vašoj kompaniji koji Vam mogu pružiti uštede u vremenu i finansijskim sredstvima, značajno produžavajući vek rada postrojenja uz garanciju. Pozovite nas da u okviru 60 minuta predstavimo Vama i Vašim kolegema iz sektora za pripremu, izvršenje, održavanje i remont informacije o tehnološko-tehničkim rešenjima za Vašu oblast industrije:

TechCore®

Primeri besplatnih aplikacija kod kupaca u Srbiji i regionu potvrđuju da je primena u realnim uslovima rada prava potvrda kvaliteta ponuđenog rešenja.
Na osnovu praktičnog iskustva stvorena je baza podataka TechCore® o primeni kompozitnih materijala kako u brodskoj, tako i u eksplatacionoj i proizvodnoj industriji širom sveta. Dostupna je vama zahvaljujući saradnji Pro Industry doo i BIGA GROUP Ltd koja je sa više od 3.500 primera zahtevnih aplikacija kako u istraživačkim studijama tako i u realnim situacijama u industriji omogućila Vama da sami ili u saradnji sa nama kao distributerom odradite potrebno. Baza podataka sadrži fotografije, video snimke same primene kao i određenu tehničku dokumentaciju. Za odobrenje i pristup ovoj bazi podataka obratite se putem email-a na office@proindustry.co.rs