Usluge podvodnih i hidrotehničkih radova

Referentna lista

  • inspekcijsko snimanje stanja stubova mosta
  • uklanjanje biomase (algi i naslaga)
  • obijanje pikamerom oštećenih mesta i lošeg betona
  • bušenje rupa hidrauličnim alatima
  • montaža ankera i oplate
  • podvodno betoniranje
 • Žeželjev most, Novi Sad, Srbija:
  • inspekcijsko ronjenje
  • pretraga i čišćenje rečnog dna u zoni stuba S3
  • podvodno snimanje zatečenog stanja dna u zoni kesona
  • geodetsko i batimetrijsko snimanje dubine rečnog korita reke dunav na poziciji stuba S3
  • pozicioniranje kesona stuba S3
 • Jezero Tikveš, Makedonija Naručilac radova: FeNi Industries, Makedonija
  • vađenje postojećih usisnih pumpi sa dna jezera, i njihova zamena
 • Vadjenje potonulih objekata (vadjenje potonulog broda “BANAT II”):Naručilac radova: PIM “IVAN MILUTINOVIC”, Belgrade, Serbia
  • inspekciona ronjenja
  • pozicioniranje i obeleyavanje broda
  • vadjenje pokretnog materijala (mulja i peska) iz prostorija i masinskog prostora
  • ciscenje olupine broda od granjda, stabala i balvana
  • yacepljavanje rupa na trupu broda
  • provlacenje i podvezivanje sajli ispod krmenog i pramcanog dela broda
  • pracenje i kontrola vadjenja potonulog broda
 • Podvodni ronilacki radovi na TERMOELEKTRANE I TOPLANE “PANONSKE TE-TO” u Novom Sadu:
  • pregled ulaznik rešetki i sedišta zatvarača na ulivnoj građevini i u bazenima crpne stanice
  • čišćenje sedišta zatvarača, začepljavanje procurivanja oko zatvarača, kontrola pri spuštanju i podizanju zatvarača
  • čišćenje nanosa sa ulaznih rešetki, vađenje potopljenih predmeta, sa izvlačenjem u maticu Dunava
  • održavanje plivajuće konstrukcije objekta za sprečavanje ulaska plivajućih predmeta u kanal (u slučaju pojave leda, ekstremno visokih i niskih voda Dunava)
 • Žeželjev most, Novi Sad, Srbija:Naručilac radova: GP „Mostogradnja“ AD
  • uklanjanje pokretnog materijala sa dna priboja stuba S3
  • ciscenje pokretnog materijala unutar priboja i kanala između bočnog zida kesona i talpi
  • rad sa mamut pumpom i uklanjanje pokretnog materijala iz priboja
  • uklanjanje velikih betonskih elemenata uz asistenciju dizalice