Referentna lista

Podvodni radovi
PODVODNI I HIDROTEHNIČKI RADOVI
 1. Most preko Žilinačke reke, jezero Ćelije, Kruševac, Srbija:
  • inspekcijsko snimanje stanja stubova mosta
  • uklanjanje biomase (algi i naslaga)
  • obijanje pikamerom oštećenih mesta i lošeg betona
  • bušenje rupa hidrauličnim alatima
  • montaža ankera i oplate
  • podvodno betoniranje
  Naručilac radova: GP "Mostogradnja" AD

 2. Novosadski Vodovod, Ranney bunari, Novi Sad, Srbija:
  • inspekcijsko snimanje stanja bunara i drenova

 3. Žeželjev most, Novi Sad, Srbija:
  • inspekcijsko ronjenje
  • pretraga i čišćenje rečnog dna u zoni stuba S3
  • podvodno snimanje zatečenog stanja dna u zoni kesona
  • geodetsko i batimetrijsko snimanje dubine rečnog korita reke dunav na poziciji stuba S3
  • pozicioniranje kesona stuba S3
  Naručilac radova: GP "Mostogradnja" AD
 1. JKP Vodovod Sremska Mitrovica, Sr. Mitrovica, Srbija:
  • snimanje stanja rezervoara pijaće vode

 2. Jezero Tikveš, Makedonija:
  • vađenje postojećih usisnih pumpi sa dna jezera, i njihova zamena
  Naručilac radova: FeNi Industries, Makedonija

 3. MK Group, Pećinci, Srbija:
  • inspekcija i podvodno betoniranje bunara

 4. SPC Vojvodina, Novi Sad, Srbija:
  • podvodno lepljenje pločica u bazenu