Usluge visinskih radova

Visinski radovi sa industrijskog užeta

Visinski radovi sa industrijskog užeta pružaju inovativan pristup građevinskim radovima na visini, koji se može primeniti u svim sektorima industrije sa otežanim pristupom radnim površinama.

Tehnika izvođenja visinskih radova sa industrijskog užeta je bezbedna i vrlo ekonomična za izvođenje širokog raspona građevinskih i arhitektonskih zadataka, kao što su snimanja i procena oštećenja objekata, hidroizolacija, sanacija i farbanje silosa, peskarenje i antikorozivna zaštita konstrukcija, uklanjanje opasnih delova sa fasada, molerski radovi, održavanje staklenih površina, postavljanje zaštitne opreme, montaža i demontaža konstrukcija na visini, itd.

Radovi sa industrijskog užeta predstavljaju ekonomičnu i efikasnu alternativu tradicionalnim metodama radova na visini, poput rada sa skele ili električnih sistema dizalica. Radovi sa industrijskog užeta zahtevaju minimalan radni prostor, koji obuhvata postavljanje sidrišta, kao polazne tačke izvršenja radova, glavno i pomoćno uže i izvršioca radova. Sidrište može biti formirano na već postojećim uslužnim delovima krovne konstrukcije, a u slučaju nepostojanja pomenutih konstrukcija postavljaju se posebno atestirani ankeri za rad na visini, koji ne oštećuju krovne konstrukcije. Oprema za izvodjenje radova sa industrijskog užeta omogućava znatno bezbedniji rad na visini od upotrebe skele i dizalice, kako po samog visinskog radnika tako i po okolinu.

U svetu su visinski radovi sa industrijskog užeta postali uobičajena i neophodna građevinska delatnost, koja nudi brzo, efikasano, bezbedno, ekonimično i često jedino rešenje za radove na teško pristupačnim radnim površinama.