Usluge visinskih radova

Završni građevinski i sanacioni radovi

 • hidroizolacija (ravni i kosi krovovi, vertikalne površine poslovnih i stambenih zgrada)
 • sanacije čeličnih i betonskih silosa, i fabričkih postrojenja
 • termoizolacija (demit fasade)
 • protiv-požarna zaštita svih vrsta konstrukcija
 • molersko-farbarske usluge (stambeni i poslovni objekti, hale, proizvodni pogoni, kranovi, crkve)
 • malterisanje fasadnih površina
 • zavarivanje, peskarenje i farbanje (antikorozivna zaštita) čeličnih konstrukcija
 • merenje deformacija i procena oštećenja konstrukcija

Defektaža objekta

DEFEKTAŽA OBJEKATA
 • inspekcije fasada i teško pristupačnih površina koje su oštećene
 • snimanja željenih struktura (digitalni video zapisi ili fotografije)
 • uzimanje uzoraka
 • merenje i sastavljanje pisanih izveštaja o zatečenom stanju ispitivanih objekata

Čišćenje i zaštita

DEFEKTAŽA OBJEKATA
 • održavanje spoljne higijene objekata (pranje i čišćenje staklenih i svih vrsta fasadnih površina)
 • čišćenje ventilacionih otvora i krovova ( oluci i krovni pokrivači)
 • čišćenje i održavanje dimnjaka, rezervoara i silosa
 • otklanjanje opasnih delova fasada objekata kao i stena sa saobraćajnih deonica
 • postavljanje mreža i iglica za zaštitu od ptica
 • postavljanje mreža i sajli za zaštitu od odrona

Montažno demontažni radovi

DEFEKTAŽA OBJEKATA
 • lake čelične konstrukcije
 • montaža nosača gasnih instalacija na mostovima
 • montaža stakala na strukturalnim fasadama
 • montaža alu bund fasadnih obloga
 • fasadni paneli
 • svetleće reklame, panoi i bilbordi
 • gromobrani, klima uređaji, antene, spoljni sistemi kanalizacije
 • gipsarski radovi
 • kićenje objekata za proslave i praznike
 • limarski radovi (oluci, okapnice, …)