Usluge visinskih radova

ZAVRŠNI ZANATSKI I SANACIONI RADOVI

„Pro Industry“ je od svog početka vezan za građevinsko završno-zanatske i sanacione radove, izvodeći ih tehnikom industrijskog alpinizma, tj. radovima na visini pomoću industrijskog užeta.

Tu oblast već dugi niz godina usavršavamo i unapređujemo, prateći svetske trendove u izvedbi i korišćenju novih materijala, kako bi kvalitet izvedenih radova ispunio najstrožije standarde.

Radove koje izvodimo, možemo da podelimo na:

 1. sanacije armiranobetonskih elemenata i objekata (industrijski kompleksi, silosi, mostovi,…)
  • strukturna ojačanja
  • reprofilacija elemenata
  • sanacija prslina, pukotina i gnezda (injektiranjem, reparaturnim malterima,…)
  • uklanjanje opasnih delova konstrukcija
 2. sanacija čeličnih elemenata i objekata (mostovi, silosi, rezervoari, konstrukcije,..)
  • struganje i čišćenje mašinom pod visokim pritiskom
  • peskarenje
  • antikorizivna zaštita elemenata
  • protipožarna zaštita konstrukcije
  • farbanje konstrukcija
  • zavarivanje
  • ispitivanje konstrukcija
 3. malterisanje fasadnih površina
  • obijanje potklobučenih površina
  • čišćenje površina i fugni
  • nanošenje SN veze i špric maltera
  • malterisanje površina sa reparaturnim ili malterima za spoljnu upotrebu
  • formiranje ivica, izrada špaletni i podziđivanja
 4. termoizolacija fasade (sprečavanje pojave buđi i eliminisanje „hladnih mostova“)
  • čišćenje površine
  • postavka termoizolacije zahtevane debljine (stiropor, stirodur, kamena vuna)
  • gletovanje sa dva sloja lepka za fasade u koji se umeće ojačanje u vidu mrežice
  • nanošenje završnog fasadnog maltera ili farbanje sa fasadnom bojom
 5. molersko – farbarski radovi – spolja i iznutra (sa najkvalitetnijim bojama na tržištu, koje garantuju postojanost fasade tj sprečeno je izbleđivanje)
  • farbanje industrijskih objekata i silosa – fasade i konstruktivni elementi
  • farbanje stambenih objekata i hala
  • farbanje i sanacija crkvi
  • farbanje mostovskih konstrukcija
  • farbanje drvenih elemenata na fasadi i ispod krovova
 6. zamena stakala staklenoj fasadi, krovu i svetlarnicima (piramide, kupole, ….)
 7. limarski radovi – izrada novih, sanacija ili zamena postojećim elemenata od pocinkovanog, plastificiranog ili bakarnog lima
  • izrada i montaža vertikalnih i horizontalnih oluka
  • izrada i montaža, okapnica, dilatacionih limova, kolektora, i kolena
  • izrada i montaža ventilacionih kanala
  • izrada i montaža profilisanih limova
 8. bravarski radovi
  • montaža čeličnih elemenata (cevi, nosači, elementi konstrukcije,….)
  • sečenje, brušenje i zavarivanje